Jesmo! Svako plaćanje Visa karticama vam može doneti VIP putovanje za dvoje na Pesmu Evrovizije 2017 ili karaoke set!

Visa nagradna igra

Kako učestvovati

Svako plaćanje Visa karticama
vam može doneti VIP putovanje za dvoje
na Pesmu Evrovizije 2017 ili karaoke set!

Visa nagradna igra

(13:22)
(cifru uneti koristeći tačku pre unosa decimala npr. 12500.00)
(odabrati iz ponuđene liste)
Sigurnosni kod iz polja sa strane
(Obratite pažnju na velika i mala slova. Ukoliko ne vidite dobro sigurnosni kod, klikom na možete dobiti novi)
Zvanična pravila

Pročitao sam i prihvatam
pravila i uslove ove promocije

Primer popunjenog formulara
*Podatke o datumu, vremenu i iznosu izvršene transakcije za transakcije ostvarene na POS terminalu ćete pronaći na POS slipu, a za transakcije ostvarene online ćete pronaći u potvrdnom SMS-u koji ste dobili prilikom izvršenja transakcije ili izvodu banke koji ste dobili na e-mail adresu.